Устойчиво развитие

Корпоративната социална отговорност става все по-голям преоритет в бизнес стратегиите на компаниите, опериращи в сектора. Вижте какви са заложените цели за устойчиво развитие на големите международни производители на строителни материали.

FIXIT GRUPPE

Корпоративната социална отговорност (КСО) е социалната отговорност на компаниите в контекста на устойчивия бизнес.

Вижте още »