FIXIT GRUPPE

Корпоративната социална отговорност (КСО) е социалната отговорност на компаниите в контекста на устойчивия бизнес. Това включва социални, екологични и икономически аспекти – накратко: устойчиво развитие.

FIXIT GRUPPE се ангажира активно с икономически активни и устойчиви действия, които:

* не натоварват ресурсите извън способността им да се регенерират
* оказват възможно най-минимално въздействие върху климата и екологията
* опазват здравето и благополучието на служителите, клиентите и доставчиците.

Доколкото е възможно в рамките на реалните икономически усилия, негативните влияния върху околната среда ще бъдат сведени до минимум. FIXIT GRUPPE отхвърля дискриминацията за всички служители и подкрепя развитие в двете посоки – съчетаването на семейството и кариерата.

устойчиво развитие Fixit Gruppe

 

Нашите цели

FIXIT GRUPPE вече има отрицателен баланс на парникови газове и следователно дейността на холдинга е благоприятна за климата. За по-нататъшно подобряване и повишаване на устойчивостта ние ще реализираме следните цели:

1. До 2030 г. ще намалим емисиите на парникови газове с още 10% на продаден тон продукти.

2. До 2023 г. повече от 90% от нашите опаковъчни материали ще са оптимизирани в посока по-малко парникови газове.

3. До 2025 г. поне 30% от нашите инвестиции ще са насочени в научноизследователска и развойна дейност върху особено устойчиви продукти.

4. От 2023 г. ще въведем ясни правила за мобилна работа с цел намаляване на парниковите газове

и ще повишим удовлетвореността от работата на нашите служители чрез практичност и по-добра координация.

Тази част от Стратегията за устойчиво развитие, която касае нашите служители, до 2023 г. ще бъде имплементирана в ежедневната им работа и ще стане част от развитието им.

Независимо дали става въпрос за класическа система с мазилка, иновативна топлоизолационна система, бетонова повърхност или модерна завършваща мазилка или боя – RÖFIX е ваш надежден партньор при реализирането на всеки проект за енергийноефективни нови сгради, както и за вдъхновяващо реновиране на старите сгради.

Ние ви предлагаме най-доброто решение на база богато портфолио от продукти и доказани системни решения. Който се стреми към устойчиво строителство, се нуждае от солидна основа за това. Точно поради тази причина на преден план ние поставяме нашия ноу-хау опит, който е първата стъпка към успеха. Това в пълна сила важи, както за разработването на нашите продукти и системи, така и за развитието и прилагането на производствените ни технологии и за професионалното приложение на самия обект.

Иновации и качество

Нашата голяма цел са иновациите, благодарение на над 130 години опит и създаден собствен център за развитие и усъвършенстване на компетенции и умения. Само с иновативните, далновидните и съобразените с търсенето на пазара решения – технически сложни и в същото време безопасни и лесни за използване – можем да вдъхновим нашите клиенти и партньори в дългосрочен план.

 

 

Вижте още

“Умно Строителство”: Какви са технологичните тенденции в строителния сектор

В съвременния свят, в който технологията е неразделна част от ежедневието ни, строителният сектор не …