Wienerberger – пътят към бъдещето

Темата за устойчивото строителство е твърдо вкоренена във фирмената култура и планове на групата Винербергер. Тук може да научите повече за глобалните планове на групата, проектите, които Винербергер развива и стъпките, които компанията предприема за едно по-устойчиво бъдеще!

Нашата стратегия за устойчивост е част от корпоративната стратегия на Винербергер. Програмата за устойчивост на Винербергер за 2023г. включва измерими цели и мерки, съобразени с фактора ESG (Екологично, социално и корпоративно управление), който взима предвид настоящите екологични, социални и обществени изисквания.

Декарбонизация, кръгова икономика и биоразнообразие 

Базирана на тези три екологични стълба, Програмата за устойчивост на Винербергер за 2023г. превръща Европейския зелен договор в реалност. В тази програма сме си поставили амбициозни цели за декарбонизация, кръгова икономика и биоразнообразие. От години ние последователно преследваме целта за подобряване на качеството на живот на хората и насърчаваме опазването на околната среда. Ние сме убедени, че с допълнителни усилия, подобрено ноу-хау и допълнителни инвестиции можем да направим още повече.

 

Пътят към бъдещето: пет основни теми

Програмата за устойчивост на Wienerberger за 2023г. заменя нашата Пътна карта за устойчивост от 2020г. По тази причина анализирахме стойностните ни вериги и идентифицирахме пет основни теми: климат и енергия, кръгова икономика, биоразнообразие и околна среда, служители и бизнес етика и социално въздействие. В хода на последващия анализ на съществеността ще бъдат включени и заинтересованите трети страни.

 

 

Вижте още

“Умно Строителство”: Какви са технологичните тенденции в строителния сектор

В съвременния свят, в който технологията е неразделна част от ежедневието ни, строителният сектор не …